CAT  /  ESP

Ascensor a Castelldefels

tornar

QDE com a proveïdor homologat Schindler realitza el projecte, direcció i execució de la instal·lació d'un ascensor electromecànic amb estructura autoportant mecanitzada, per a 7 persones, amb tancament en vidre laminat de 5+5 mm a Castelldefels.

Es realitza per pati interior amb obertura al replà d'escala aprofitant buits de finestra existents a la finca.

Se suprimeixen barreres arquitectòniques al vestíbul i accés a la finca per a l'accés directe a l’ascensor.

Es rehabilita el vestíbul de la finca, canviant la porta d'accés i integrant-hi les bústies, evitant l'entrada de persones alienes a la comunitat.

 

 

 

 Carrer Doctor Ferran i Clua, 23  local 4  /  08040 Viladecans - Barcelona  /  Tlf 93.647.23.91  Fax  93.647.23.91  /  info@qde.cat