CAT  /  ESP

Paviment Miramar

tornar

Finca situada al terme municipal de Viladecans.

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada per als vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten l'aparcament subterrani de la macro comunitat.

S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i la impermeabilització en mal estat.

Posteriorment es procedeix a impermeabilitzar la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble làmina asfàltica: la primera de betum polimèric plastòmer de 3 kgs/m2 i armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punxonat no teixit.

Posteriorment es realitzen noves canals de recollida d'aigües i anivellació de la superfície per aplicar un paviment continu de formigó imprès.

 

 

 

 Carrer Doctor Ferran i Clua, 23  local 4  /  08040 Viladecans - Barcelona  /  Tlf 93.647.23.91  Fax  93.647.23.91  /  info@qde.cat