CAT  /  ESP

Rehabilitació integral de finca a Santa Coloma de Cervelló

tornar

Finca a quatre vents que pateix un problema estructural greu en la fonamentació, pel fet d’estar construïda sobre un terreny tou, provocant diferents desperfectes produïts pel mal assentament, per la qual cosa després de desenvolupar el projecte, es realitza una rehabilitació integral de la finca.

Es torna a calçar la fonamentació mitjançant micro-pilots fins a 15 m de profunditat.

S'impermeabilitzen les balconades i es reparen els cantells de forjat i les jardineres.

S'hidròfuga i es reparen les façanes d'obra vista i murs exteriors. Es recompon el paviment a les zones intervingudes.

S'impermeabilitzen les cobertes i es reparen les baranes metàl·liques.

Tota una rehabilitació integral.

 

 

 

 Carrer Doctor Ferran i Clua, 23  local 4  /  08040 Viladecans - Barcelona  /  Tlf 93.647.23.91  Fax  93.647.23.91  /  info@qde.cat